KONTAKTPERSONER

LINKÖPINGS STIFT

Eva Katarina Agestam
evakatarina.agestam@svenskakyrkan.se

GÖTEBORGS STIFT

Maria Johnsson
maria.i.johnsson@svenskakyrkan.se
HÄRNÖSANDS STIFT
Cecilia Nelin
cecilia.nelin@svenskakyrkan.se

UPPSALA STIFT
Kajsa Berg
kajsa.berg@svenskakyrkan.se
SKARA STIFT

VÄXJÖ STIFT

KARLSTADS STIFT

LUNDS STIFT
Lis Carlander
lis.carlander@svenskakyrkan.se

VISBY STIFT

Maria Stjerndorff
maria.stjerndorff@svenskakyrkan.se
LULEÅ STIFT

STOCKHOLMS STIFT

STRÄNGNÄS STIFT
Jenny Sjögreen
jenny.sjogreen@svenskakyrkan.se

VÄSTERÅS STIFT
Maria Stjerndorff
maria.stjerndorff@svenskakyrkan.se

Medlemsavgift:

”Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan:”

                             150 kr
 

                      Pg 606 51 40-3 
 

Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan är en medlemsorganisation.

Därför behövs din årsavgift för att finansiera t.ex.:

  • årsmöteskonferens med duktiga föreläsare,
  • seminarier där vi kan möta förebilder och få ny kraft och inspiration
  • mötesplatser där vi utbyter erfarenheter och uppmuntrar varandra,
  • utskick där vi får kunskap och information som är av intresse för oss,
  • hemsida mm. 

STORT TACK för ditt stöd!
Meddela på inbetalningen vilket stift Du tillhör. Tack!


Följande stift har egna kretsar dit du kan betala din medlemsavgift.

I summan ingår avgift både till riks och till stiftskretsen.

Stift                                        Konto                                 Avgift

Linköping                               Bg 5583-4980                   200  kr                          

                                                     Stud./emerita/
                                                      föräldraled.                       150 kr

Göteborg                                Pg 66 84 02-1                     300  kr
                                                     Stud./emerita/
                                                     stödmedl.                             200 kr
 Stödmedlem
Du som inte är prästvigd kvinna kan bli stödmedlem hos oss.
Ditt stöd är viktigt för oss. Genom att bli stödmedlem gör du du tydligt att Forums verksamhet är viktig, det är också ett sätt att uppmuntra kvinnor som är prsätvigda.
Betala in 100 kr på vårt postgiro och ange stödmedlem.
Välkomna till oss, kom gärna med synpunkter och kommentarer.
Tack!