Styrelsen 2020 - 2021

Ordförande
Jenny Sjögreen, Strängnäs stift

jenny.sjogreen@svenskakyrkan.se

Kassör
Kajsa Berg, Uppsala stift 

kajsa.berg@svenskakyrkan.se

Övriga ledamöter
Cecilia Nelin, Härnösands stift
cecilia.nelin@svenskakyrkan.se

Maria Stjerndorff, Uppsala stift
maria.stjerndorff@svenskakyrkan.se

Sandra Signarsdotter, Stockholms stift

sandra.signarsdotter@svenskakyrkan.se

Anne Sörman, Stockholms stift

anne.sorman@svenskakyrkan.se

Eva Katarina Agestam, Linköping stift 

evakatarina.agestam@svenskakyrkan.se

Jenny Ahlén, Linköpings stift

jenny.ahlen@svenskakyrkan.se

Maria Johnsson, Göteborg stift
maria.i.johnsson@svenskakyrkan.se

LOKALAVDELNINGAR

Forum Göteborg
Ordförande Johanna Demander
johanna.demander@svenskakyrkan.se
Sekreterare efter rullande schema

Forum Linköping
Ordförande Ilona Degermark
ilona.degermark@svenskakyrkan.se
Sekreterare Anna-Karin Horner
anna-karin.horner@svenskakyrkan.se