PROGRAM 2016

Forum för Prästvigda Kvinnor i Göteborgs stift
Året 2016 vill vi använda till att vrida och vända på begreppet ”makt”. Vad innebär makt? Vem har makten i Svenska kyrkan, och varför? Hur ser gudsbild och människosyn ut i detta?

Se hela programmet genom ovanstående fil.

DEBORA -

Forum för prästvigda kvinnor i Härnösands stift

Styrelse 2015
Charlotta Dicklo, ordf., Elisabet Norén, Astrid Itzigehl, Linda Solem, Inger Witkowsky och Karin Sivertsson. Kassör är Gunilla Jansson.

Forum för Prästvigda Kvinnor i Göteborgs stift

Du blir medlem i FPKG genom att varje år betala in en medlemsavgift på 300 kr.    Pg 668402-1 Glöm inte att ange ditt för- och efternamn!
VARMT VÄLKOMMEN!


Forum för Linköpings stift

Styrelsen 2015

Ordförande   Ilona Degermark
Jenny Folkö-Witt
Karin Björk                        
Madeleine Nordell
madeleine.nordell snabela svenskakyrkan.se
Helena Savén,
Myra Ekström,
Anna Toivonen.

Årsmötet den 9 mars

i Linköpings domkyrkas Mattiassal.
Gäst var tillträdande forskningschefen vid kyrkokansliet i Uppsala, docenten i genusvetenskap Cecilia Nahnfeldt.
 Hon berättade och samtalade med oss utifrån rubriken
"Handlingskraft och barmhärtighet - kvinnor,
kallelse och obalans".