Forum för Prästvigda Kvinnor i Göteborgs stift

Du blir medlem i FPKG genom att varje år betala in en medlemsavgift på 300 kr.    
Pg 668402-1 Glöm inte att ange ditt för- och efternamn!
VARMT VÄLKOMMEN!


Forum för Linköpings stift

Styrelsen 2015

Ordförande   Ilona Degermark
Jenny Folkö-Witt
Karin Björk                        
Madeleine Nordell
madeleine.nordell snabela svenskakyrkan.se
Helena Savén,
Myra Ekström,
Anna Toivonen.

Årsmötet den 9 mars

i Linköpings domkyrkas Mattiassal.
Gäst var tillträdande forskningschefen vid kyrkokansliet i Uppsala, docenten i genusvetenskap Cecilia Nahnfeldt.
 Hon berättade och samtalade med oss utifrån rubriken
"Handlingskraft och barmhärtighet - kvinnor,
kallelse och obalans".