Hemsidan är under renovering

Vi har bytt redigeringsverktyg och håller på att göra en del förändringar. Allt hinns inte med att göras på en gång, så hav tålamod!

Bön i Coronasmittans tid

Gud,
du som är nådens och modets Gud,
vi ber om din hjälp i den tid
då sjukdomen sprider sig
över vår värld och vårt land.
Vi kommer till dig
med rädsla, vilsenhet och bön om kraft,
med vår oro för anhöriga och vänner
som bor i utsatta områden.
Särskilt ber vi för alla månniskor på flykt,
som är i svåra situationer
och med allt för lite skydd för kropp och hälsa.
Vi ber för alla som arbetar i vården.
I nödens tid, låt våra handlingar
vara en del av svaret på våra böner.
+ Martin Modeus, biskop i Linköpings stift

2018 var det 60 år sedan beslutet togs!
(2020 är det 60 år sedan de första kvinnorna prästvigdes)

Det firar vi med att sälja vår logga som ett smycke.

Beställ det för 220 kr (+porto 20 kr)

Läs mer under På gång
Forums symbolbonad

Välkommen till "Forum"

för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan!

Riksorganisation startades 1994.

I några stift finns lokala grupper med olika verksamhet.

Nätverk mellan kollegor fungerar i några stift.

Andra stift saknar lokalförening eller nätverk.

Du kan vara enskild medlem i riksorganisationen.
Under "Medlemskap" hittar du de lokala föreningarna.

KONTAKT:

prastvigdakvinnor@gmail.com     

NY STYRELSE 2020 - 2021

Jenny Sjögreen, ordf
Strängnäs stift

Kajsa Berg, kassör,
Uppsala stift

Cecilia Nelin,
Härnösands stift

Maria Stjerndorff,
Uppsala stift

Sandra Signarsdotter,
Stockholms stift

Anne Sörman, 
Stockholms stift

Maria Johnsson,
Göteborg stift

Eva Katarina Agestam,
Linköping stift

Jenny Ahlén,
Linköpings stift


Nästa sammanträde:

Måndag 2 november kl 16 (via Zoom)

För frågor kontakta ordf.
Jenny Sjögreen, jenny.sjogreen@svenskakyrkan.se

Information: Forums Lokalavdelningar.
Se: "På Gång" /" Stift - info"

Margit Sahlin, Elisabet Djurle och Ingrid Persson

De första prästvigda kvinnorna 1960.

Webb-moster:

Ansvarig för publicering

Maria Stjerndorff lägger ut material på den här hemsida. 

 Kontakta henne för frågor, förändringar, förslag mm. på mail

maria.stjerndorff@svenskakyrkan.se